Veřejná zakázka: Úpravy přechodu pro pěší na silnici II/110 v ulici Vlašimská v Benešově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 155
Systémové číslo: P14V00000007
Počátek běhu lhůt: 05.03.2014
Nabídku podat do: 17.03.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy přechodu pro pěší na silnici II/110 v ulici Vlašimská v Benešově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plněním veřejné zakázky je zřízení přechodu pro pěší na silnici II/110 v ul. Vlašimská v souladu s ČSN 73 61 10 dle PD Ing. Tichovského. Zároveň se značením přechodu budou provedeny nezbytné bezbariérové úpravy na stávajícím chodníku. V rámci stavby budou upraveny a dokončeny přilehlé chodníky a zřízeny vysazené chodníkové plochy k místu plánovaného přechodu. Na chodníku budou vytrhány kamenné obruby, zrealizovány bezbariérové rampy o sklonu 1:12 a bude snížena niveleta na nášlap +20mm v místě přechodu. Nášlap mimo přechod je navržen 12 cm. Zároveň budou zhotoveny signální a varovné pásy ze speciální dlažby pro orientaci nevidomých a slabozrakých. Chodník bude zhotoven s krytem z asfaltového ABJ o tl. 50 mm do silničních obrub. Podkladní vrstvu bude tvořit kamenná drť frakce 0/22 o tl. 150 mm a ochrannou vrstvu bude tvořit štěrkodrť o tl. 100 mm. Na chodníku bude zajištěn příčný spád do vozovky o max. spádu 2%. Chodník podél silnice bude zhotoven s nášlapem 12cm. Pro úpravy přechodu je nezbytné nejprve zrealizovat 2 nové uliční vpusti před vysazenými obrubami. V souladu s předpisy je navrženo oboustranné osvětlení přechodu z hlediska bezpečnosti. Podrobné řešení osvětlení je navrženo v samostatné PD a jeho realizaci bude zajišťovat ČEZ Energetické služby v rámci dotace. Zhotovitel bude koordinovat svoje stavební práce s ČEZ Energetickými službami, které současně s výstavbou přechodu provedou výstavbu osvětlení. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede přechodná dopravní opatření dle projektu Ing. Tichovského, které tvoří součást PD. Zhotovitel dodrží podmínky vyjádření veškerých správců sítí a dotčených orgánů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky