Veřejná zakázka: Oblouk minoritského kláštera na Karlově, Benešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 212
Systémové číslo: P15V00000021
Počátek běhu lhůt: 09.06.2015
Nabídku podat do: 29.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblouk minoritského kláštera na Karlově, Benešov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plněním veřejné zakázky je celková konservace zříceniny minoritského kostela v Benešově. Jedná se o zříceninu gotického kostela zaniklého kláštera minoritů z 2. pol. 13. st., vypáleného husity po roce 1420. Zřícenina minoritského kostela je nemovitou kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
Veřejná zakázka bude rozdělena časově do dvou etap. V první etapě, realizované v roce 2015, budou navrženy a provedeny zásahy k odstranění současného havarijního stavu a budou provedeny detailní odborné průzkumy, ze kterých vzejdou postupy pro druhou etapu – celkovou konservaci. Součástí první etapy bude zpracování restaurátorské zprávy, která bude předložena k vydání závazného stanoviska a to dotčeným orgánem památkové péče při MěÚ Benešov.
Druhá etapa bude realizována v roce 2016 a bude zahrnovat celkovou konservaci na základě odsouhlasené restaurátorské zprávy.

Bližší informace jsou obsaženy v Průvodní a souhrnné technické zprávě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky