Veřejná zakázka: „Efektivní a transparentní úřad“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 371
Systémové číslo VZ: P17V00000088
Evidenční číslo zadavatele: V 00217
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-030947
Datum zahájení: 02.11.2017
Nabídku podat do: 18.12.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Efektivní a transparentní úřad“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089.
Zakázka je rozdělena na část 1 a část 2 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 2 části:
1) Část 1: Zpracování digitálních dokumentů
2) Část 2: Infrastruktura

Část 1:
Cílem dodávky je zajistit komplexní zpracování životního cyklu digitálních dokumentů. Primárním účelem je zajištění:
• rozšíření schopnosti informačního systému elektronizovat dokumenty
• posílení bezpečnosti pro sdílení informací
• vytvořit předpoklady pro zvýšenou automatizaci provozu informačního systému
• vyžití služeb eGovernmentu na centrální úrovni státu, zejména potřebných komponent základních registrů.

Část 2:
V rámci nabídky účastník dodá infrastrukturu pro rozběhnutí systému specifikovaného výše.
Požadujeme instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury) v sídle zadavatele. Součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 675 331 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.,
Vídeňská 7, 639 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy