Veřejná zakázka: Demolice Pražská kasárna II.etapa v Benešově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P12V00000013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 219255
Počátek běhu lhůt: 10.03.2012
Nabídku podat do: 26.03.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice Pražská kasárna II.etapa v Benešově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací spojených s provedením zakázky „Demolice Pražská kasárna II. etapa v Benešově“, a to v souladu s pasportem demolice objektů a zadávací dokumentací. Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu. Jedná se o demoliční práce, kde budou konstrukce střech odstraněny postupným rozebíráním ručně za pomoci ručních nástrojů včetně sbíjecích a bouracích kladiv. Obvodové a vodorovné konstrukce z cihel a betonu budou demolovány jiným způsobem za použití bourací mechanizace a zařízení pro skrápění. V žádném případě nebude použito trhavin vzhledem k blízké zástavbě obytných domů v Dukelské ulici.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 090 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky