Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Změna jednosměrného provozu - Červené Vršky - Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 04.04.2023 09:00
Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 03.04.2023 09:00
Rekonstrukce výtahu - Na Bezděkově 2005, Benešov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 22.03.2023 09:00
Dálkové odečty tepla a vody v bytových domech města Benešov
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2023 29.03.2023 09:00
Dodávka 15 ks počítačů pro MěÚ Benešov - 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 27.02.2023 09:00
Poskytování služeb elektronických komunikací v mobilní a pevné síti pro město Benešov a jeho zřizované organizace pro období 2023–2024
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 13.02.2023 09:00
všechny zakázky