Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sportovních ploch v areálu Sladovka
podlimitní Hodnocení 21.12.2017 18.01.2018 10:00
Implementace ISO pro Město Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2017 15.12.2017 13:00
Zajištění rámcových kupních smluv-dodávka potravin pro školní jídelny Benešov IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2017 05.12.2017 12:00
Zajištění rámcových kupních smluv-dodávka potravin pro školní jídelny Benešov III
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2017 05.12.2017 12:00
Zajištění rámcových kupních smluv-dodávka potravin pro školní jídelny Benešov II
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2017 05.12.2017 12:00
Zajištění rámcových kupních smluv-dodávka potravin pro školní jídelny Benešov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 05.12.2017 12:00
Pojištění města Benešov
nadlimitní Hodnocení 08.11.2017 20.12.2017 10:00
„Efektivní řízení organizací města“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2017 11.12.2017 11:30
„Efektivní a transparentní úřad“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2017 18.12.2017 11:00
Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2017 13.09.2017 12:00
všechny zakázky