Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektů na pozemku č. 535/3 a 535/6 k.ú. Benešov-Táborská kasárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 27.09.2018 12:00
Rekonstrukce výtahu – prodejna potravin POGRR, Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 13.09.2018 12:00
Předběžný geotechnický průzkum-II/112-severovýchodní obchvat Benešova, I.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 12.09.2018 09:00
Pronájem systému wifi sítě pro městský úřad
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2018 06.09.2018 10:00
Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél ulice Vnoučkova, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 11.07.2018 10.09.2018 10:00
Úprava ulice Zapova, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2018 30.07.2018 10:00
Vybudování nových komunikací v Benešově
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2018 13.07.2018 10:00
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA - Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická Soutěž o Návrh
nadlimitní Hodnocení 21.02.2018 15.06.2018 14:00
všechny zakázky