Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 40 ks počítačů a licencí MS Office 2019 pro MěÚ Benešov - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 02.03.2021 09:00
Pronájem systému wifi sítě pro městský úřad a náměstí v Benešově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2021 18.02.2021 09:00
Měření úsekové rychlosti na E 55 Poříčí nad Sázavou – Benešov u Prahy - nové vyhlášení
podlimitní Hodnocení 27.01.2021 24.02.2021 09:00
všechny zakázky