Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchu místní komunikace Úročnice, Oprava povrchu ul. Pod Brankou, Tyršova a Na Bezděkově, Benešov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 25.09.2023 09:00
Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov
podlimitní Hodnocení 11.08.2023 11.09.2023 09:00
V 00669 – Dodávka IT kyberbezpečnost
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2023 24.07.2023 10:00
všechny zakázky