Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření plánu strategického rozvoje města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 25.05.2018 09:00
Rekonstrukce výtahů–Na Bezděkově čp. 2001-2004, Benešov
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 16.05.2018 10:00
Modernizace dětských hřišť v Benešově
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2018 07.05.2018 10:00
Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2018 04.05.2018 10:00
Stavební úpravy přízemí-Muzeum umění a designu Benešov II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2018 20.04.2018 09:00
„Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení“
nadlimitní Hodnocení 27.02.2018 05.04.2018 11:30
„Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení“
nadlimitní Hodnocení 27.02.2018 05.04.2018 11:00
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA - Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická Soutěž o Návrh
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2018 15.06.2018 14:00
„Efektivní řízení organizací města“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2017 11.12.2017 11:30
všechny zakázky