Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Částečné zastřešení terasy v 6.NP-M.Kudeříkové 1556, Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 01.07.2019 09:00
Revitalizace kancelářských prostor části 2.NP, objektu č.p. 1783 v Benešově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 24.06.2019 09:00
Výměna rozvodů kanalizace a elektroinstalace ŠJ Karlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 24.06.2019 09:00
Místní zklidněná komunikace Roklinka v Benešově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2019 03.06.2019 09:00
Rekonstrukce kotelny, MěÚ Benešov – budova A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2019 03.06.2019 09:00
Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2019 06.05.2019 09:00
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA - Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická Soutěž o Návrh
nadlimitní Hodnocení 21.02.2018 15.06.2018 14:00
všechny zakázky