Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka spotřebního materiálu-tonerů pro tiskárny, MěÚ Benešov 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 09.11.2020 09:00
Zajištění generelu zeleně pro město Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 30.09.2020 19.10.2020 09:00
Oprava místní komunikace Boušice – Nechyba
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 05.10.2020 09:00
Obnova povrchu komunikace a chodníku, ulice Na Spořilově, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 05.10.2020 09:00
Plán zdraví
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 21.09.2020 09:00
Terminál Benešov – dodávka interiérového vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 05.10.2020 09:00
Plán rodinné politiky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 14.09.2020 09:00
Havárie vodovodního řadu- ulice Nádražní-Dukelská Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 07.09.2020 09:00
Nákup elektro vybavení - Městská knihovna Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 24.08.2020 09:00
Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Benešov 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 09:00
Obnova povrchu místní komunikace a chodníků, p.č. 2690/72, Pražského povstání Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 09:00
Zajištění generelu dopravy pro město Benešov
podlimitní Zadáno 01.07.2020 03.08.2020 09:00
Dodávka a montáž čteček pro otevírání bytových domů čipem, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 13.07.2020 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Ulrichova ulice, úsek Vlašimská – Alšova, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 13.07.2020 09:00
ČOV Benešov - oprava zděné TS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 13.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››