Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření kolumbária – Starý hřbitov, Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 13.06.2022 09:00
Benešov, Sportovní areál Sladovka - In line stezka, cyklostezka
podlimitní Hodnocení 05.05.2022 23.05.2022 09:00
Zajištění tiskařských služeb radničních listů pro MěÚ Benešov - 2022/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 25.04.2022 09:00
Nákup multifunkčních pánví - ŠJ Jiráskova, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2022 20.04.2022 09:00
Demolice objektů Táborská kasárna 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 11.04.2022 09:00
Rekonstrukce výtahů – Bezručova ulice č.p. 1254, 1269, 1270 a 1271, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2022 11.04.2022 09:00
Oprava hřbitovní zdi - Nový hřbitov, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 04.04.2022 09:00
Oprava povrchů místních komunikací ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově
podlimitní Zadáno 16.03.2022 04.04.2022 09:00
Dodávka 20 ks počítačů a licencí MS Office 2021 pro MěÚ Benešov - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 28.03.2022 09:00
Provádění obnovy svislého a vodorovného značení na místních komunikací na území města Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 28.03.2022 09:00
Dodávka kancelářského papíru pro MěÚ Benešov - 2022/24
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 28.02.2022 09:00
Novostavba patrového parkoviště Bezručova IV, Benešov
podlimitní Zadáno 09.02.2022 28.02.2022 09:00
Architekt města Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 28.02.2022 09:00
Provedení standardního Due Diligence společnosti Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2021 13.12.2021 09:00
Pojištění města Benešov
nadlimitní Zadáno 29.11.2021 10.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››