Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA - Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická Soutěž o Návrh
Odesílatel František Novotný
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2018 18:32:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

DODATEČNĚ VYDÁVANÉ PODKLADY
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4
V souvislosti s výše zmíněnou architektonicko-urbanistickou soutěží o návrh zveřejňuje Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ, Soutěžním řádem ČKA v platném znění a Soutěžními podmínkami a podklady vysvětlení soutěžních podmínek. Dle bodu 5.3 Soutěžních podmínek vysvětluje soutěžní dokumentaci a odpovídá na dotazy a vydává dodatečné podklady k informaci č. 4


Přílohy
- NMB_DODATECNA INFORMACE 04-01.pdf (119.97 KB)
- DI4.dwg (8.52 MB)