Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní terminál Benešov
Odesílatel Marián Policky
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 15:19:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace z 29.1.2019.pdf (97.58 KB)
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ.xlsx (1.34 MB)