Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní terminál Benešov
Odesílatel Marián Policky
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2019 17:50:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace z 1.2.2019.pdf (129.17 KB)
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_3.xlsx (1.35 MB)