Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 20 ks počítačů pro MěÚ Benešov 2019
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2019 13:34:50
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (229.96 KB)