Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka 20 ks počítačů pro MěÚ Benešov 2019
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2019 12:36:09
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Doplnění zadávací dokumentace v technické specifikaci,
část Mechanika: musí se jednat o interní DVD optickou mechaniku.