Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Místní zklidněná komunikace Roklinka v Benešově
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2019 15:47:53
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (263.41 KB)