Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dočasná úprava prostranství tržnice - ulice Vnoučkova, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2019 09:52:25
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (261.59 KB)