Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2023 09:49:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.pdf (968.43 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (VV) oprava ze dne 29.08.2023.xlsx (100.89 KB)