Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2023 16:40:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2.pdf (1,018.48 KB)
- Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 2 -Drenážní šachta ŠK 80.pdf (464.43 KB)