Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.09.2023 13:41:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3.pdf (921.89 KB)
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 05.09.2023.xlsx (100.94 KB)