Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytu Malé náměstí č.p. 232/1, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2024 13:58:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (166.85 KB)
- Kopie - příloha č. 1 - Soupis dodávek a prací (výkaz výměr) oprava ze dne 22.05.2024.xlsx (86.28 KB)