Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění generelu dopravy pro město Benešov
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2020 27.07.2020 09:00
Dodávka a montáž čteček pro otevírání bytových domů čipem, Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 13.07.2020 09:00
Přístavba výtahu - Na Bezděkově 2005, Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2020 22.06.2020 09:00
Cyklostezka Benešov, Erbenova ulice – Pomněnice, etapa I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 22.06.2020 09:00
Zázemí atletického oválu – Sklad a opěrná stěna, Sportovní areál Sladovka, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 01.06.2020 09:00
Přístavba výtahu ZŠ Dukelská, Benešov - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 19.05.2020 09:00
Výměna oken budovy Gymnázia, Benešov
podlimitní Zadáno 28.04.2020 19.05.2020 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení – I. patro, Gymnázium Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 14.04.2020 09:00
Výměna rozvodů kanalizace a elektroinstalace ŠJ Karlov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2020 16.04.2020 09:00
Rekonstrukce výtahů – J. Horáka č.p. 1559 a Na Bezděkově č. p. 1782/1 a 1782/2, Benešov
podlimitní Zadáno 20.03.2020 14.04.2020 09:00
Běžecký atletický tunel se zázemím
podlimitní Zadáno 13.03.2020 08.04.2020 09:00
Dodávka 40 ks počítačů a licencí MS Office 2019 pro MěÚ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 16.03.2020 09:00
Chodník a místo pro přecházení podél silnice II/110, Vlašimská
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 16.03.2020 09:00
Následná péče o realizované výsadby v ulici Zapova, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 09.03.2020 09:00
Obnova povrchu komunikace a chodníků, ulice Mendelova a Pražská, Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 09.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››