Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelný smluvní servis na výtazích v budovách ve vlastnictví města Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2021 20.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016