Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Architekt města Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2021 28.02.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016