Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění generelu dopravy pro město Benešov
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2020 27.07.2020 09:00
Dodávka a montáž čteček pro otevírání bytových domů čipem, Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 13.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016