Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb elektronických komunikací v mobilní a pevné síti pro Město Benešov a jeho zřizované organizace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a fixních hlasových a datových služeb v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zadavatel plní funkci centrálního zadvatele ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona, neboť provádí centralizované zadávání pro organizace uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž centrální zadavatel bude pořizovat v rámci centralizovaného zadávání služby i pro sebe.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
Kontakt: Lekna Votrubová
tel. 317 754 102
votrubova@benesov-city.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.03.2018 10:00
Datum zahájení: 13.02.2018 18:00