Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dopravní terminál Benešov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 26 ZZVZ, zadávanou
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné
zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního teminálu ve městě Benešov ve
Středočeském kraji.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.benesov-city.cz)
Kontakt: Marián Policky
e-mail: benesov-zakazka@post.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.02.2019 09:00
Datum zahájení: 21.12.2018 00:00