Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je úprava dopravního řešení v křižovatce ulic Jana Nohy a Ke Stadionu, doplnění nových úseků chodníku vč. optimalizace stávajících. chodníků a doplnění nových přechodů pro chodce v ul. Jana Nohy. Dále je v rámci stavby počítáno s přesunem autobusových zastávek v ul. Jana Nohy do nové pozice včetně doplnění nových nástupních ploch a úprava dopravního řešení v místě na-pojení areálů spol. TRW Autoelektrika, s.r.o. a PCB Benešov, a.s. pro zajištění vyšší bezpečnosti zejména pro pohyb chodců.
Místo plnění: Benešov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.benesov-city.cz)
Kontakt: Pavlína Tůmová
e-mail: tumova@benesov-city.cz
tel: 312 821 268
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.09.2023 09:00
Datum zahájení: 11.08.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: