Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova odvodnění místní komunikace na p.č. 4828/1 a oprava komunikace na p.č. 4833, Vidlákova Lhota
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 13.05.2019 09:00
Rekonstrukce školního hřiště, Gymnázium Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 13.05.2019 09:00
Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov
podlimitní Hodnocení 11.04.2019 06.05.2019 09:00
Modernizace dětských hřišť v Benešově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 29.04.2019 09:00
Rekonstrukce odvětrání bytových jader, Pražská č.p. 1688, Benešov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2019 13.05.2019 09:00
Dopravní terminál Benešov
nadlimitní Vyhodnoceno 21.12.2018 14.02.2019 09:00
NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA - Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická Soutěž o Návrh
nadlimitní Hodnocení 21.02.2018 15.06.2018 14:00
všechny zakázky