Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění města Benešov
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 10.01.2022 09:00
Pronájem multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 13.12.2021 09:00
Automatizace služeb MěÚ Benešov – dodávka POB
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2021 16.11.2021 10:00
Výměna výplní otvorů – obytné domy č. p. 231 a 232, Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 01.11.2021 09:00
Prodloužení podchodu žst. Benešov – přístupová komunikace – napojení na ulici Jana Nohy, Benešov
podlimitní Vyhodnoceno 11.10.2021 08.11.2021 09:00
Řešení výstavby nového městského bydlení v Benešově
podlimitní Hodnocení 20.09.2021 11.10.2021 10:00
všechny zakázky