Veřejné zakázky Města Benešov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Benešov
IČO: 00231401
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní škola Jiráskova Benešov - Rekonstrukce osvětlovací soustavy tělocvičny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 02.05.2024 09:00
Dodávka kancelářského papíru pro MěÚ Benešov – 2024/2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2024 02.04.2024 09:00
Zajištění tiskařských služeb radničních listů pro MěÚ Benešov - 2024/2025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2024 02.04.2024 09:00
Stavební úpravy obvodového pláště Bezručova č.p. 1269 a 1271, Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2024 15.03.2024 09:00
Rekonstrukce mostu přes Okrouhlický potok v obci Bedrč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2024 11.03.2024 09:00
Stavební opravy a údržba bytového fondu města Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2023 08.11.2023 09:00
všechny zakázky