Veřejná zakázka: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 190
Systémové číslo: P14V00000042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497975
Počátek běhu lhůt: 10.09.2014
Nabídku podat do: 10.09.2014 06:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, související s dokončením stavby "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Specifikace rozsahu a obsahu zadávaných dodatečných stavebních prací je obsažena ve změnových listech - položkových rozpočtech (ZL č. 2a, ZL č. 2b, ZL č. 3, ZLč.10, ZL č. 13, ZL č. 14, ZL č. 15, ZL č. 18), které jsou přílohou Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2012.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je oprávněn použít pro zadání dodatečných stavebních prací na tuto veřejnou zakázku jednací řízení bez uveřejnění a vyzvat jednoho dodavatele k podání nabídky, neboť byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky podle § 23 odst. 7 písm a) zákona.
  Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli,s nímž má zadavatel uzavřenou smlouvu na provedení díla "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova" z předchozího zadávacího řízení uveřejněného ve VVZ pod evidenčním číslem zakázky VZ 60066456. V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročila 20% ceny původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 227 066 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky