Veřejná zakázka: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 202
Systémové číslo: P15V00000011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497975
Počátek běhu lhůt: 09.11.2014
Nabídku podat do: 10.11.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, související s dokončením stavby "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova". Specifikace rozsahu a obsahu zadávaných dodatečných stavebních prací je obsažena ve změnových listech - položkových rozpočtech (ZL č. 1a, ZL č. 1b, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 16, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24), které jsou přílohou Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2012.

V souvislosti s poptávanými vícepracemi budou provedeny méněpráce, které jsou rovněž obsaženy ve změnových listech - položkových rozpočtech a jsou přílohou Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2012.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je oprávněn použít pro zadání dodatečných stavebních prací na tuto veřejnou zakázku jednací řízení bez uveřejnění a vyzvat jednoho dodavatele k podání nabídky, neboť byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky podle § 23 odst. 7 písm a) zákona.
  Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli,s nímž má zadavatel uzavřenou smlouvu na provedení díla "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova" z předchozího zadávacího řízení uveřejněného ve VVZ pod evidenčním číslem zakázky VZ 60066456. V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročila 20% ceny původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 702 626 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky