Veřejná zakázka: Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 218
Systémové číslo: P15V00000027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.07.2015
Nabídku podat do: 01.07.2015 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, související s dokončením stavby „Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna“. Specifikace rozsahu a obsahu zadávaných dodatečných stavebních prací je obsažena ve změnových listech – položkových rozpočtech (ZL č. 2,
ZL č. 3, ZL č. 4, které jsou přílohou Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2012.
V souvislosti s poptávanými vícepracemi budou provedeny méněpráce, které jsou rovněž obsaženy ve změnových listech – položkových rozpočtech a jsou přílohou Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2012.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (výzva)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel je oprávněn použít pro zadání dodatečných stavebních prací na tuto veřejnou zakázku jednací řízení
  bez uveřejnění a vyzvat jednoho dodavatele k podání nabídky neboť byly splněny, podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, veškeré zákonem dané podmínky v plném rozsahu. Dodatečné stavební práce byly zadány dodavateli, s nímž má zadavatel uzavřenou smlouvu na provedení díla „Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna“
  z předchozího zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
  VZ 60063685. V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročila 20 % ceny původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 64 144 566 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky