Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 400
Jedná se o část veřejné zakázky: „Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2

Stručný popis předmětu:
Infrastruktura
V rámci nabídky účastník dodá infrastrukturu pro rozběhnutí systému specifikovaného výše.
Požadujeme instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury) v sídle zadavatele. Součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky.
U všech zařízení musí být účastníkem doložena certifikace nebo čestné prohlášení a garance výrobce nabízeného HW, že nabízené zboží je určené pro český trh a pochází z oficiálního distribučního kanálu v ČR.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky