Veřejná zakázka: Náměstí města Benešova – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 523
Systémové číslo: P19V00000045
Evidenční číslo zadavatele: MUBN/212730/2019/IO
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009110
Datum zahájení: 09.12.2019
Nabídku podat do: 16.12.2019 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náměstí města Benešova – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování a/nebo poskytnutí zejména:
a) projektové dokumentace všech požadovaných stupňů (včetně úpravy a dopracování soutěžního návrhu) tak, jak je blíže specifikováno v článku 2. Návrhu smlouvy v rozsahu platné legislativy;
b) komplexní inženýrské činnosti – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. Návrhu smlouvy;
c) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován v článku 4. Návrhu smlouvy;
d) spolupráce při výběru zhotovitele stavby;
e) ostatní dílčí plnění:
- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území pro účely stavby, včetně zaměření okolního terénu;
- zaměření (včetně zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev vozovky a podzemních staveb) včetně průběhu inženýrských sítí a jejich ověření;
- provedení inženýrsko – geologického průzkumu;
- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“);
- zpracování dopravní studie (řešení);
- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav;
- případně poskytování součinnosti Zadavateli při projednávání žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace.
Podrobný výčet předmětu Veřejné zakázky je blíže uveden v Návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka je zadávána v JŘBU dle § 65 ZZVZ v návaznosti na soutěž o návrh „Náměstí města Benešova - otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh“
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 784 760 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.benesov-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky