Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce výtahu - Na Bezděkově 2005, Benešov
Odesílatel Pavlína Tůmová
Organizace odesílatele Město Benešov [IČO: 00231401]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2023 16:31:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (722.30 KB)
- Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy o dílo úprava ze dne 13.03.2023.doc (148.50 KB)