Veřejná zakázka: Odborný technický dozor na stavbě Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P12V00000047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342657
Počátek běhu lhůt: 21.11.2012
Nabídku podat do: 06.12.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odborný technický dozor na stavbě Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení všech činností a služeb souvisejících s výkonem funkce odborného technického dozoru a výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí předmětu plnění zakázky je rovněž zajištění činností souvisejících s administrací podpory z OPŽP.
Základní informace o projektu (STAVBĚ)
Projekt „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“ zahrnuje intenzifikaci ČOV ze stávajících 40 000 EO na 53 738 EO a dále výstavbu nové splaškové kanalizace (gravitace v dl. 2 260 m a výtlak v dl. 743 m vč. čtyř čerpacích stanic). Investiční náklady akce se předpokládají ve výši cca 254 mil. Kč vč. DPH. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace v úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Činnosti odborného technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě zahrnují:
1. Činnosti před zahájením stavby
2. Činnosti v průběhu provádění stavby
3. Činnosti po dokončení stavby

Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Benešov
 • IČO: 00231401
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100
  256 01 Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207491

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky